Shrikarane Song Lyrics In Kannada

Overview on Behalf Shrikarane Song Lyrics

  • Song : Shrikarane shrinivasane
  • Singer : K S Chithra
  • Lyrics : V Nagendra prasad
  • Movie : Gaja
  • Music : V Harikrishna

Shrikarane Song Lyrics In Kannada

ಶ್ರಿಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ,
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇ
ಆತ್ಮ ಯಾದೆ ಹಾಯೆ ಆರಾಧನೆ

ಕರೆದರೆ ಬರುವ ಕಲಿಯುಗ ದೈವ ಪಾಪ ವಿನಾಶಯ
ಲಕಮಿನು ಮನವ ಕಲಿಕುತ ಇರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ರಾಮನು ಇವನೆ
ಮಧುರ ಶಾಮನು ಇವನೆ
ಶರಣಾದಿ ಕುಂದದಿ ಕಾಯೊ ನೀ ಲಮಯ
ಶ್ರೀಕಾರನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ
ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣನೆ
ಶ್ರೀಚಕ್ರ, ಶ್ರೀಶಂಖ ಭೂಷಿತನೇ
ಆತ್ಮಯ ಆರಾಧನೆ

Shrikarane Song Lyrics In English

Malluarjunkiccha
thaa naa na naa….
tha na naa na naa….
shrikarane, shrinivasane,
sheshyadree girivasa, shriramanani
shrichakra, shrishanka bhushita nee,
aatama yade haaye aradhane

karedare baruwa kaliuga
daiva paapa vinashya
lakhuminu manva kalikutha irwa
shree venkatesha bhadradri ramanu
ivane madhurapur shamanu ivane
sharnagi bandre kayo nee lamaya
shrikarane, shrinivasane,

sheshyadree girivasa, shriramanani
shrichakra, shrishanka bhushita nee,
aatama yade haaye aradhane

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.